Multibond 

- od początku swojej działalności  stawia sobie za cel zaopatrywanie rynku przemysłowego w kraju w nowoczesne produkty chemiczne, takie jak: kleje, uszczelniacze, środki odtłuszczające, smary i środki antykorozyjne. Obecnie to około 400-stu pozycji chemicznych dla przemysłu i motoryzacji.Multibond

Środki można dobierać analizując poszczegolne grupy produktowe:

  

 

11... kleje epoksydowe

Kleje epoksydowe to w większości kompozycje dwuskładnikowe, składające się z żywicy epoksydowej oraz utwardzacza. kleje epoksydowe

 

  

21... kleje odparowujące

Kleje tak długo pozostają w stanie płynnym, dopóki nie odparuje z nich woda lub rozpuszczalnik. kleje odparowujące Multibond

- Kleje dyspersyjne to modyfikowane żywice akrylowe zdyspergowane w wodzie

- Kleje rozpuszczalnikowe zawierają kauczuki naturalne i syntetyczne i dodatki w mieszaninie rozpuszczalników organicznych

 

     

31... kleje poliuretanowe

To grupa produktów jedno i dwu składnikowych, zróżnicowanych ze względu na sposób aplikacji, czas wiązania,

lepkość, elastyczność i rodzaj zastosowania. 

kleje poliuretanowe Multibond

31..  kleje 2KPUR 5:1 twardo-elastyczne

32..  kleje 2KPUR 4:1 elastyczne 

33..  kleje 1KPUR nie napełnione

34..  kleje 1KPUR napełnione

36..  kleje 2KPUR 1:1 DUO-MIX

 

 

41... kleje cyjanoakrylowe

Obecnie najbardziej popularną grupa klejów pomocniczych, stosowaną powszechnie zarówno w przemyśle i motoryzacji jak również wśród hobbystów i w gospodarstwach domowych.

41..  kleje etylowe do tworzyw i gumykleje cyjanoakrylowe Multibond

42..  kleje metylowe do metali i ferrytu

43..  kleje alkoxy do tworzyw

44..  kleje etylowe wzmocnione

45..  kleje elastyczne (czarne)

   

 

51... kleje metakrylowe

Stanowią najważniejszy filar technik klejenia stosowanych w mechanice, optyce, elektronice i innych gałęziach przemysłu.

 

 

61... zmywacze

Warunkiem dobrego przylegania klejów, powłok lakierniczych, czy gruntów jest usunięcie z klejonej powierzchni wszelkich zabrudzeń, starych powłok, klejów, smarów olejów, silikonu a w szczególności tłuszczu

 

  

71... aktywatory, primery

 

  

81... smary i penetranty

Smarowanie ma decydujący wpływ na zużycie cierne części maszyn i urządzeń a tym samym na ich niezawodność i trwałość oraz na straty mocy. Środek smarny jest częścią konstrukcyjną maszyny. 

smary i penetranty

 

 

91... środki antykorozyjne

środki zapobiegawcze, głównie powłokowe oraz rozpuszczalniki korozjiśrodki antykorozyjne Multibond

  • powłoki uszczelniające
  • rozpuszczalniki rdzy
  • spawochron

  

 

ultra... masy uszczelniająco-klejące

Warunkiem dobrego klejenia jest właściwa adhezja i kohezja złącza, warunkiem dobrego uszczelnienia jest ciągłość spoiny, jej wytrzymałość i odporność na media ultra MS-Polimer Multibond

  

 

stick - taśmy klejące

W wielu sytuacjach można zastąpić klej taśmą klejącą czy w zależności od potrzeby uszczelniającąstick - taśmy klejące Multibond

  • taśmy dwustronnie klejące na gąbce
  • taśmy cienkie (film klejowy)
  • taśmy i sznury butylowe