3 sierpnia 2020 roku Komisja UE zatwierdziła Rozporządzenie nr 2020/1149 wprowadzające obowiązkowe szkolenia w zakresie stosowania produktów zawierających izocyjaniany w stężeniu powyżej 0,1% wagowo. Izocyjaniany są aktywnym utwardzaczem stanowiącym składnik wielu produktów poliuretanowych, np: pianek montażowych, klejów do szyb samochodowych, posadzek i wylewek, klejów do parkietów, farb i impregnatów, klejów jedno- i dwuskładnikowych. W przypadku produktów z naszej oferty rozporządzenie dotyczy wszystkich preparatów o numerach zaczynających się od cyfry 3 www.multi-kleje.pl/30-kleje-poliuretanowe

Obowiązek odbycia specjalnego szkolenia z zakresu bezpiecznego stosowania izocyjanianów jako substancji lub mieszaniny wchodzi w życie z dniem 24.08.2023r o czym od kilku miesięcy informujemy na naszych produktach za pomocą specjalnej etykiety. Po tym terminie pracodawca zatrudniający pracowników (lub osoba samozatrudniona) używających izocyjanianów będzie musiał udokumentować fakt odbycia przez pracowników stosownych szkoleń. Dostawcy będą z kolei musieli zapewnić, że odbiorca tego typu produktów został poinformowany o nowo powstałym obowiązku.

Stowarzyszenie Europejskich Producentów Izocyjanianów (ISOPA) udostępnia w formie kursów on-line szkolenia z zakresu stosowania izocyjanianów, których ukończenie premiowane jest uzyskaniem certyfikatu. Szkolenia podzielone są na różne sektory zastosowań w zależności od typu aplikacji i produktu. Kursy dostępne są także w języku polskim na stronie: https://isopa-aisbl.idloom.events/index/safe-use-of-diisocyanates-training-selection-pl
Szkolenia w pierwotnym założeniu miały być bezpłatne ale ostatecznie zdecydowano się na wprowadzenie opłaty w wysokości 5 EUR od osoby.
 
 
Uwaga: szkolenia z zakresu bezpiecznego stosowania produktów zawierających izocyjaniany dotyczą wyłącznie użytkowników profesjonalnych i przemysłowych. Obowiązek odbycia szkolenia nie dotyczy prywatnych odbiorców.