Nowy łatwy do zainstalowania pierścień ustalający ze stali nierdzewnej 50W17-1BP do gamy łączników serii 50F. 

Wystarczy nacisnąć pierścień na kołek, używając odpowiedniego narzędzia montażowego 50T01-1DR.

Ratining ring 50W17-1BP

Tool 50T01-1DR for ratining ring 50W17-1BP